De zitting

Als er tijdens een procedure een zitting wordt gehouden, ontvangen huurder en verhuurder beiden een uitnodiging. Hoe een zitting precies in zijn werk gaat, leest u hierna.

Vóór de zitting

U heeft een uitnodiging gekregen voor een zitting van de Huurcommissie. U heeft daarbij het onderzoeksrapport over uw zaak ontvangen. Heeft u commentaar op dit rapport of heeft u nog informatie waarvan u denkt dat deze belangrijk is voor de behandeling van uw zaak? Stuur deze stukken dan uiterlijk tot een week voor de zitting op naar de Huurcommissie. Dit kan per brief of persoon af te leveren. Vermeld op alle stukken altijd het zaaknummer.

Let op: U moet er zelf voor zorgen dat de andere partij volledig is geïnformeerd.

U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. De Huurcommissie raadt dit echter wel aan, omdat u dan uw zaak zelf kunt toelichten. Als u niet zelf kunt komen, dan kunt u iemand machtigen. Hoe u dit doet, staat in de uitnodigingsbrief. Die persoon moet dan wel een door u ondertekende schriftelijke machtiging bij zich hebben.

Om de zitting goed te laten verlopen is het belangrijk dat u zich op tijd bij de receptie meldt. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Bent u gemachtigde, meld dan voor wie u komt.

Tijdens de zitting

Tijdens de zitting bespreekt de huurcommissie het verzoek en het rapport van voorbereidend onderzoek. De huurcommissie heeft alle stukken van tevoren gelezen. U kunt tijdens de zitting reageren op het rapport en op wat de andere partij zegt. De secretaris maakt een verslag (proces-verbaal) van datgene wat tijdens de zitting wordt gezegd. De voorzitter heeft de leiding tijdens de zitting en de commissie kan vragen stellen over de zaak. Bijvoorbeeld of u het eens bent met het onderzoeksrapport, of wanneer een onderhoudsgebrek is gerepareerd.

Na de zitting

Na de zitting neemt de huurcommissie een beslissing over de zaak. Dit gebeurt zonder verhuurder en huurder. U krijgt de uitspraak per post thuisgestuurd. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat wil zeggen dat beide partijen zich hieraan moeten houden.