Welkom op de website van de Huurcommissie Bonaire

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.

De huurcommissie doet uitspraak over:

Lees meer over de volgende onderwerpen

Procedure

Wanneer kunt u bij de huurcommissie terecht?

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

De zitting

Als er tijdens een procedure een zitting wordt gehouden, ontvangen huurder en verhuurder beiden een uitnodiging. Hoe een zitting precies in zijn werk gaat, leest u hierna.

Verzoekschriften en andere formulieren

Op deze pagina staan de verschillende verzoekschriften en formulieren van de Huurcommissie. U kunt de pdf downloaden en per post of email opsturen dan wel persoonlijk indienen.

Laatste nieuws